Activiteiten 2019

Natuurexcursie Klaarkampermeer gaat door!Update vr. 23 aug. 2019: het maximum aantal deelnemers is bereikt.

30 juli 2019 - Op woensdagavond 28 augustus zal er een natuurexcursie worden georganiseerd naar het Klaarkampermeer bij Rinsumageast. Dit meer behoorde eens tot klooster Claercamp (1165-1580) en is met zijn zoutige water uniek voor Friesland. Er komt bijzondere vegetatie voor, ondermeer melkkruid, zulte, aardbeiklaver en zeekraal. Normaal gesproken is dit terrein niet toegankelijk. Deze natuur- en cultuurexcursie is onder leiding van Staatsbosbeheer en in samenwerking met museum Klooster Claercamp te Rinsumageast.
Verzamelen bij de Klaarkampstermeer molen aan de Trekwei te Rinsumageast vanaf 18.30 uur. Vertrek 18.45 uur. Tip: laarzen en verrekijker mee.
Voor deze excursie is de inleg € 3,50 per persoon, graag gepast. Donateurs van museum Klooster Claercamp gratis. Het aantal plaatsen is beperkt, dus geef u zo spoedig mogelijk op voor deze excursie.
Opgave via email naar info@kloosterclaercamp.nl of tel. 0519 332242 (vóór maandag 26 augustus). Kijk op de dag zelf of de excursie - ondermeer in verband met de weersgesteldheid - door kan gaan op deze website.
Meer informatie.


Natuurexcursie + bezoek kloostermuseum gaat door!

5 september 2018 - De natuurexcursie + bezoek kloostermuseum gaat door.
Tot vanavond!


Natuurexcursie Klaarkampermeer + bezoek kloostermuseum25 augustus 2018 - Op woensdagavond 5 september zal er een natuurexcursie worden georganiseerd naar het Klaarkampermeer bij Rinsumageast. Dit meer behoorde eens tot klooster Claercamp en is met zijn zoutige water uniek voor Friesland. Er komt bijzondere vegetatie voor, ondermeer melkkruid, zulte, aardbeiklaver en zeekraal. Normaal gesproken is dit terrein niet toegankelijk. Na de natuurexcursie bij het meer wordt de wandeling door het veld en over het kloosterterrein vervolgd naar het klooster Claercamp museum aan dezelfde Klaarkampsterwei. Het verhaal van het klooster zal worden verteld onder het genot van een kopje thee of koffie. Deze natuur- en cultuurexcursie is onder leiding van Staatsbosbeheer en in samenwerking met museum Klooster Claercamp te Rinsumageast.
Verzamelen bij de Klaarkampstermeer molen aan de Trekwei te Rinsumageast om 18.45 uur. Voor de natuurexcursie en de museumexpositie is de inleg € 5,- per persoon, inclusief koffie of thee. Donateurs van museum Klooster Claercamp gratis.
Opgave: info@kloosterclaercamp.nl of tel. 0519 332242 (graag voor maandag 3 september). Kijk op de dag zelf of de excursie - ondermeer in verband met de weersgesteldheid - door kan gaan op deze website.
Meer informatie.

Kleasterrûntsjes Tsjerkepaad


25 juni 2018 - Tsjerkepaad organiseert vanaf 21 juli t/m 11 augustus drie Kleasterrûntsjes die men kan wandelen en fietsen. Ook Klooster Klaarkamp is in een wandel- en fietsroute opgenomen, en wel op zaterdag 4 augustus.
Vanaf 9.30 uur is iedereen welkom in de Alexanderkerk in Rinsumageast. De wandeltocht is 10 km en gaat in groepsverband via Sibrandahûs - Janum - klooster Klaarkamp - MFC De Beijer (nazit). De fietstocht is 25 km en gaat via De Schierstins (Feanwâlden) - Roodkerk - Oudkerk - klooster Bethlehem - klooster Claercamp - MFC De Beijer (nazit). Zelf lunchpakket meenemen. Kosten 7,50 p.p. Opgave tot wo. 1 aug. via kleasterpaad@gmail.com Max. 50 deelnemers per tocht. Meer informatie: www.tsjerkepaad.nl

Natuurexcursie Klaarkampstermeer in september

14 juni 2018 - Na de vakantieperiode - in september - zal er een natuurexcursie worden georganiseerd in samenwerking met Staatsbosbeheer bij voldoende belangstelling. Het meer is zilt en er groeien daardoor bijzondere planten, o.a. zeekraal en zeeaster, wat deze plek uniek maakt. U kunt zich nu al opgeven. Datum, tijd en verzamelplaats worden ter zijner tijd bekend gemaakt.

Bonifatiusdagen met mini pelgrimage Claercamppad

5 juni 2018 - In het weekend van 8 t/m 10 juni zijn de Bonifatiusdagen in Dokkum. Op zaterdag 9 juni zal er een mini-pelgrimage worden georganiseerd vanaf de Bonifatiuskapel, Bronlaan 2 in Dokkum naar het Klooster Claercamp museum, Klaarkampsterwei 6 te Rinsumageast. Afstand heen en terug is 2 x 5 km. Start om 14.00 uur. Het is een kennismaking met de nieuwe pelgrimsroute Claercamppad in Noordoost-Fryslân. U bent van harte welkom.

Activiteiten 2015

Kloosterbrom ter gelegenheid van 850 jaar Claercamp24 september 2015 - Op 19 september werd de "Kloosterbrom" gereden door oude brommers. Onder ideale weersomstandigheden konden de 'bromfietsnozems' genieten van een prachtige tocht langs kloosters en gebouwen met een link naar klooster Claercamp, die dit jaar 850 jaar geleden werd opgericht. De tocht ging ondermeer langs dochterkloosters Aduard en Gerkesklooster, en de Schierstins. Meer foto's + geluidsfragment, klik hier: www.rtvnof.nl

19 september: "Kloosterbrom" langs kloosters en musea

7 september 2015 - Velen weten niet dat het in het gebied van Lauwersland wemelt van oude brommers en bijbehorende clubs. Om de liefhebbers van oude brommers een cultureel uitstapje te bieden en vanwege het feit dat klooster Claercamp 850 jaar werd opgericht, organiseren vier culturele organisaties voor zaterdag 19 september een "Kloosterbrom".
Mensen op een oude brommer kunnen starten bij kloostermuseum Claercamp bij Rinsumageest, de Bonifatiuskapel in Dokkum, de Bernardushof in Aduard of De Schierstins in Feanwâlden. Op een van deze vier plekken kunnen de brommerliefhebbers starten en krijgen daar tegen een geringe vergoeding van € 5,- een routebeschrijving met ruimte voor stempels en een consumptie bij start of aankomst. De vergoeding is dus inclusief bezichtiging / entree van de vier kloosterplaatsen.
Er kan van 10.00-13.00 uur gestart worden; de sluitingstijd is 17.00 uur. De routebeschrijving vermeldt de knooppunten onderweg.
De "Kloosterbrom" is een activiteit ter gelegenheid van het 850-jarig bestaan van klooster Claercamp bij Rinsumageest.

Zeer geslaagde wandel- en fietstocht


Start wandeltocht vanaf MFC De Beijer in Rinsumageest o.l.v. monnik. Foto: Douwe Oosterbaan.

21 augustus 2015 - Op zaterdag 15 augustus werd er een natuur & cultuurtocht georganiseerd vanuit Rinsumageast in het kader van 850 jaar klooster Claercamp. De start was bij MFC de Beijer waar de 75 deelnemers werden verwelkomd met koffie en cake. Daarna volgende de wandel- en fietstocht langs Sibrandahûs, de Dokkumer Ee en door landerijen naar kerkmuseum Jannum, naar kloostermuseum Claercamp, de Klaarkampster Mar en vandaar naar de middeleeuwse Alexanderkerk in Rinsumageast. Ruim 15 km wandelen, de fietsers deden een langere variant. Een zeer geslaagde dag met prachtig weer. Meer foto's, klik hier: RTVNOF.nl


15 augustus: Wandeltocht 850 jarig jubileum Claercamp

23 juli 2015 - In het kader van het thema Kerk en natuur wordt er dit jaar door de organisatie van Tsjerkepaad i.s.m. Stichting klooster Claercamp op zaterdag 15 augustus een natuur & cultuurtocht georganiseerd vanuit Rinsumageast. De start is bij MFC de Bijer, Tjaardawei 42 b, Rinsumageast. Daar is ruimte voor het parkeren van uw auto. Inloop vanaf 10.00 uur met koffie en cake.
De wandeltocht van 15 km gaat langs de kloosterkapel Sibrandahûs, de museumkerk van Jannum en het kloostermuseum Claercamp te Rinsumageast. De tocht voert door het natuurreservaat van Staatsbosbeheer, de Klaarkampster Mar, met een poel en interessante zoutvegetatie. Ten noorden van "de Mar" bevindt zich de hoogte waarop in het jaar 1165 de Cisterciënzer abdij is gesticht. Dit jaar is dat 850 jaar geleden. Ex-boswachter Jacob Bijlsma uit Broeksterwâld zal tijdens de tocht vertellen over "Natuur en schepping." De tocht eindigt in de prachtige monumentale Alexanderkerk in Rinsumageast.
Opgave bij Dirk Osinga: dirkosinga@wxs.nl ; 0519 296313. Kosten € 5,- (incl. toegang musea). Lunchpakket zelf meenemen. N.B. Voor mensen die moeilijk zo'n stuk kunnen lopen wordt vanuit Rinsumageast een fietstocht van 20 km aangeboden.


Activiteiten 2014

Geslaagde excursie naar Duitsland

5 september - De excursie naar de kloosters Ihlow en Hüde in Duitsland op 30 augustus was zeer geslaagd. De weersomstandigheden waren goed, al was er in Ihlow net na ons bezoek aan het museum en de "Thee und Apfelküchen" een flinke stortbui. Ook onderweg naar Hüde flinke buien, maar in Hüde zelf was het weer droog en konden we de imposante kloosterruïne bekijken. Op de terugreis nog een tussenstop in Aduard (chinees buffet). Al met al een zeer geslaagde dag.


Excursie naar klooster Ihlow en klooster Hude

19 juni - Op zaterdag 30 augustus organiseert stichting klooster Claercamp een excursie naar klooster Ihlow en klooster Hude in Duitsland, net over de grens. In eerste instantie gaan we met eigen vervoer, maar bij veel belangstelling zijn we voornemens om een bus te huren. Heeft u belangstelling? Geef u op per email via deze site: contactpagina. Als er meer duidelijk is krijgt u daarna verdere informatie per email.


Activiteiten 2013

10 september - Wegens het snel donker worden van de avonden is besloten om dit jaar geen excursie meer te organiseren. We gaan proberen het volgend jaar - in 2014 - te organiseren bij voldoende deelname en belangstelling. U kunt zich alvast opgeven via de contact pagina.

3 maart
- Naast de bezetting en activiteiten in het kloostermuseum, willen we graag in 2013 een excursie organiseren i.s.m. Staatsbosbeheer naar het Klaarkampster meer. Bij voldoende belangstelling en deelname. Dus geef u dus op via de contact pagina. U krijgt bericht wanneer een datum is gepland.


Activiteiten 2012


Zeer geslaagde excursie

15 september - De excursie was met zo'n 35 belangstellenden bijzonder goed te noemen en is prima verlopen. Na een inleidend verhaal van Harry Zwanenburg bij de fam. Helbig, nam Sjouke van der Werff het over op het kloosterterrein. Daarna gingen we onder leiding van Jeffrey Huizinga door de Klaarkampster mar. Als afsluiting kon o.l.v. Gerard Stockmann de Klaarkampster molen worden bekeken. Een zeer geslaagde ochtend.


Excursie 15 september 2012


8 september -Op zaterdagmorgen 15 september a.s. wordt - onder voorbehoud - weer een excursie georganiseerd naar het unieke Klaarkampstermar en het terrein van het voormalige klooster Claercamp bij Rinsumageest / Sijbrandahuis. Dit onder leiding van Staatsbosbeheer.
Natuurlijk zullen de weersomstandigheden prima en het veld goed begaanbaar moeten zijn.
U kunt zich tevens nog opgeven voor deze morgen. Staatsbosbeheer zal een kleine bijdrage vragen van € 2,50 per persoon. Meer informatie.


Excursie verschoven naar 15 september 2012


4 september - Wegens het 's avonds snel invallen van de duisternis, zal de geplande excursie van donderdagavond 13 september waarschijnlijk worden verplaatst naar zaterdagmorgen 15 september om 10.00 uur. Nadere informatie volgt.


Excursie dit jaar

01-01-2012: De uitgestelde excursie van vorig jaar wordt dit jaar georganiseerd. Mensen die zich hiervoor hebben opgegeven krijgen t.z.t. bericht.


Activiteitenarchief:

Archief 2011
Archief 2010
Archief 2009
Archief 2008

  Activiteiten


Excursie Klooster Klaarkamp en Klaarkampster meer

In 2020 zal weer een excursie worden georganiseerd o.l.v. Staatsbosbeheer. Belangstellenden kunnen zich opgeven per email of per telefoon (zie hiernaast).


Samenwerking NL-D


Link.
         
Home Nederlands Home Polski Home Historie Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Home Deutsch Home English Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Historie Home Polnisch English Deutsch Home