Activiteiten 2018


Natuurexcursie + bezoek kloostermuseum gaat door!

5 september 2018 - De natuurexcursie + bezoek kloostermuseum gaat door.
Tot vanavond!


Natuurexcursie Klaarkampermeer en bezoek kloostermuseum
25 augustus 2018 - Op woensdagavond 5 september zal er een natuurexcursie worden georganiseerd naar het Klaarkampermeer bij Rinsumageast. Dit meer behoorde eens tot klooster Claercamp (1165-1580) en is met zijn zoutige water uniek voor Friesland. Er komt bijzondere vegetatie voor, ondermeer melkkruid, zulte, aardbeiklaver en zeekraal. Ook is het reservaat zeer vogelrijk met veel trek- en weidevogels, zoals tureluur, grutto, kluut, visdiefje, kuifeend enz. Tevens worden er elk jaar fourangerende lepelaars gezien. Normaal gesproken is dit terrein niet toegankelijk.
Na de natuurexcursie bij het meer wordt de wandeling door het veld en over het kloosterterrein vervolgd naar het klooster Claercamp museum aan dezelfde Klaarkampsterwei. Hier kan de expositie worden bekeken met interessante vondsten over het destijds grootste klooster van Friesland, met op de hoogtijdagen meer dan 700 monniken en lekenbroeders. Door hen werd destijds klei gewonnen uit het meer voor het bakken van stenen, de zg. kloostermoppen. Hier ontwikkelde zich de eerste baksteencultuur. Het verhaal van het klooster zal worden verteld onder het genot van een kopje thee of koffie.
Deze natuur- en cultuurexcursie is onder leiding van Staatsbosbeheer en in samenwerking met museum Klooster Claercamp te Rinsumageast.
Verzamelen bij de Klaarkampstermeer molen aan de Trekwei te Rinsumageast om 18.45 uur. Voor de natuurexcursie en de museumexpositie is de inleg € 5,- per persoon, inclusief koffie of thee. Donateurs van museum Klooster Claercamp gratis.
Opgave via email naar info@kloosterclaercamp.nl of tel. 0519 332242 (graag voor maandag 3 september). Kijk op de dag zelf of de excursie - ondermeer in verband met de weersgesteldheid - door kan gaan op de website www.kloosterclaercamp.nl

  Activiteiten


Excursie Klooster Klaarkamp en Klaarkampster meer

In 2018 zal weer een excursie worden georganiseerd o.l.v. Staatsbosbeheer. Belangstellenden kunnen zich opgeven per email of per telefoon (zie hiernaast).
         
Home Nederlands Home Polski Home Historie Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Home Deutsch Home English Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Historie Home Polnisch English Deutsch Home