Activiteiten 2019

Update vr. 23 aug. 2019: het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Natuurexcursie Klaarkampermeer gaat door!
30 juli 2019 - Op woensdagavond 28 augustus zal er een natuurexcursie worden georganiseerd naar het Klaarkampermeer bij Rinsumageast. Dit meer behoorde eens tot klooster Claercamp (1165-1580) en is met zijn zoutige water uniek voor Friesland. Er komt bijzondere vegetatie voor, ondermeer melkkruid, zulte, aardbeiklaver en zeekraal. Ook is het reservaat zeer vogelrijk met veel trek- en weidevogels, zoals tureluur, grutto, kluut, visdiefje, kuifeend enz. Tevens worden er elk jaar fourangerende lepelaars gezien. Normaal gesproken is dit terrein niet toegankelijk.

Vlak naast het meer stond eens het grootste klooster van Friesland, met op de hoogtijdagen meer dan 700 monniken en lekenbroeders. Door hen werd destijds klei uit het meer gewonnen voor het bakken van stenen, de zg. kloostermoppen. Hier ontwikkelde zich de eerste baksteencultuur. Ook het verhaal van het klooster zal ter sprake komen.

Deze natuur- en cultuurexcursie is onder leiding van Staatsbosbeheer en in samenwerking met museum Klooster Claercamp te Rinsumageast. Verzamelen bij de Klaarkampstermeer molen aan de Trekwei te Rinsumageast vanaf 18.30 uur. Vertrek: 18.45 uur. Tip: laarzen en verrekijker mee.
Voor deze excursie is de inleg € 3,50 per persoon, graag gepast. Donateurs van museum Klooster Claercamp gratis. Het aantal plaatsen is beperkt, dus geef u zo spoedig mogelijk op voor deze excursie.

Opgave via email naar info@kloosterclaercamp.nl of tel. 0519 332242 (vóór maandag 26 augustus). Kijk op de dag zelf of de excursie - ondermeer in verband met de weersgesteldheid - door kan gaan op de website www.kloosterclaercamp.nl

  Activiteiten


Excursie Klooster Klaarkamp en Klaarkampster meer

In 2019 zal weer een excursie worden georganiseerd o.l.v. Staatsbosbeheer. Belangstellenden kunnen zich opgeven per email of per telefoon (zie hiernaast).
         
Home Nederlands Home Polski Home Historie Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Home Deutsch Home English Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Historie Home Polnisch English Deutsch Home