Activiteiten 2011/2012


Excursie uitgesteld tot volgend jaar

15 december: De excursie is uitgesteld tot volgend jaar. Mensen die zich hiervoor hebben opgegeven krijgen volgend jaar t.z.t. bericht.


Excursie op het terrein van Claercamp uitgesteld

07-09-2011 Deze excursie was gepland op 8 september. Helaas is gebleken dat door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen periode het terrein nauwelijks tot niet begaanbaar is. Daarom is deze excursie voorlopig uitgesteld. Een nieuwe datum wordt op de website gepubliceerd.
Degenen die zich per e-mail hebben opgegeven krijgen persoonlijk bericht.


Excursie Claercamp terrein op 8 september 2011

14-07-2011 Op donderdagavond 8 september wordt de excursie naar het klooster Claercamp terrein en de Klaarkampster mar (bijzondere zoute vegetatie) georganiseerd i.s.m. en o.l.v. Staatbosbeheer. Iedereen die nog mee wil kan zich opgeven en de gratis rondleiding volgen. Geef u op!
Meer informatie, klik hier.Excsursie verschoven van juli naar september

28-06-2011 De excursie naar het klooster Claercamp terrein en de Klaarkampstermar is i.s.m. Staatsbosbeheer verschoven van juli naar september. Datum, verzamelplaats en tijd worden nog bekend gemaakt.


Excursie klooster Claercamp terrein en Klaarkampstermar


De excursie in 2009.

01-05-2011 - In juli 2011 wordt weer een excursie georganiseerd naar de Klaarkampstermar en het kloosterterrein Claercamp bij Rinsumageest / Sijbrandahuis. De excursie vindt plaats o.l.v. Staatsbosbeheer. Er zal worden verteld over de bijzondere flora en fauna van dit gebied, waaronder de zoutminnende vegetatie. Verder zullen enkele interessante wetenswaardigheden worden verteld over het klooster en kloosterterrein. Voor opgave graag even een emailtje of telefoontje (zie onder 'Contact'). De plaats en tijd van de excursie volgt nog. De deelname is vrij.
P.S. Wegens bijvoorbeeld de weersomstandigheden of andere zaken is het mogelijk dat de excursie onverhoopt niet door kan gaan. Eventuele wijzigingen worden op deze site aangekondigd.


Activiteitenarchief:

Archief 2010

Archief 2009
Archief 2008

 


Excursie Klooster Klaarkamp en Klaarkampster meer

Bij voldoende deelname zal in 2012 weer een excursie worden georganiseerd. Dit i.s.m. en o.l.v. Staatsbosbeheer. Belangstellenden kunnen zich nog opgeven per email of per telefoon. Vrije deelname.
         
Home Nederlands Home Polski Home Historie Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Home Deutsch Home English