Activiteiten 2009


Excursie klooster Claercamp terrein in 2010

27-11-2009 - In 2010 wil de stichting weer een excursie organiseren op het klooster Claercamp terrein en naar de Klaarkampstermar. Heeft u hiervoor belangstelling, dan kun u zich nu al opgeven.

Gregoriaans koor promotieconcert in Rinsumageast

24-11-2009 - Op dinsdagavond 24 treed Schola Cantorum Mistúra uit Menaldum op in de Alexanderkerk in Rinsumageast. Het is een promotieconcert om ook in Rinsumageast tot een gregoriaans koor te komen. Belangstellenden kunnen zich ook opgeven per email.

Excursie klooster Claercamp terrein en Klaarkampstermar

29-06-2009 - Op maandagavond 29 juni a.s. om 19.00 uur wordt weer een excursie georganiseerd naar de Klaarkampstermar en het kloosterterrein Claercamp bij Rinsumageest / Sijbrandahuis. De excursie vindt plaats o.l.v. Jacob Bijlsma van Staatsbosbeheer. Hij zal vertellen over de bijzondere flora en fauna van dit gebied, waaronder de zoutminnende vegetatie. Verder zullen enkele interessante dingen verteld worden over het klooster en kloosterterrein. Er hebben zich al diverse mensen opgegeven. Wilt u ook mee, dan kan dit nog. Graag even een emailtje naar info@kloosterclaercamp.nl De deelname is vrij. Over de plaats waar de excursie begint volg nog nadere informatie op deze site.
P.S. Wegens bijvoorbeeld de weersomstandigheden of andere zaken is het mogelijk dat de excursie onverhoopt op deze avond niet door kan gaan. Eventuele wijzigingen worden op deze site aangekondigd. Graag om ongeveer 17.00 uur op 29 juni nog even de site raadplegen!


Meer informatie, KLIK HIER.

Bezoek aan opening kloostermuseum Ihlow (DE)

10-05-2009 Bezoek door de stichting aan feestelijke opening kloostermuseum Ihlow (DE). Aanvang 15.00 uur.

Presentatie Stichting

15-04-2009 Presentatie Stichting Klooster Claercamp in de Herv. kerk, Juckemawei 3 te Rinsumageast. Aanvang 20.00 uur.

Excursie naar klooster Aduard

13-01-2009 Excursie naar dochterklooster Aduard in Groningen. Verzamelen bij de Doopsgezinde kerk te Damwoude om 13.00 uur.
 


Excursie Klooster Klaarkamp en Klaarkampster meer

Bij voldoende deelname zal in 2010 weer een excursie worden georganiseerd. Dit i.s.m. en o.l.v. Staatsbosbeheer. Belangstellenden kunnen zich nog opgeven per email of per telefoon.
         
Home Nederlands Home Polski Home Historie Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Home Deutsch Home English