Activiteiten


De excursie gaat door!


15 september - Deze start straks om 10.00 uur bij de picknickplaats/SBB bord bij de molen (Trekweg)
te Rinsumageest / Sijbrandahuis. Tip: Laarzen mee.


Excursie klooster Claercamp terrein en Klaarkampstermar

08-09-2012 - Op zaterdagmorgen 15 september a.s. om 10.00 uur wordt - onder voorbehoud van slecht weer en het veld - weer een excursie georganiseerd naar de Klaarkampstermar en het kloosterterrein Claercamp bij Rinsumageest / Sijbrandahuis.
De excursie vindt plaats o.l.v. Staatsbosbeheer. Er zal worden verteld over de bijzondere flora en fauna van dit gebied, waaronder de zoutminnende vegetatie. Natuurlijk komt ook het klooster en kloosterterrein aan de orde.

Datum: zaterdag 15 september 2012, 10.00 uur
Plaats: verzamelen bij de picknickplaats (bord) bij de molen aan de Trekweg.
Excursie: O.l.v. Staatsbosbeheer
Terrein Claercamp (klooster) en Claercampstermeer (zoutwatervegetatie)

Opgave: aantal personen naar info@kloosterclaercamp.nl

Er wordt een kleine bijdrage van € 2,50 per persoon gevraagd door Staatsbosbeheer.

TIP: Laarzen mee en verrekijker.

Zelf controleren of het doorgaat: zaterdag 15 september
,
's morgens omstreeks 8.00 uur op deze website !


Dit i.v.m. de mogelijke slechte weersomstandigheden, slecht veld e.d.

 


Excursie Klooster Klaarkamp en Klaarkampster meer

08-09-2012 - Op 15 september zal er een excursie worden georganiseerd. Dit i.s.m. en o.l.v. Staatsbosbeheer. Belangstellenden kunnen zich nog opgeven per email of per telefoon.
         
Home Nederlands Home Polski Home Historie Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Home Deutsch Home English