Subsidianten en sponsoren:Dienst Landelijk Gebied
(DLG)

Provinsje Fryslân
     
     

Gemeente Dantumadiel
 
Gemeente Ferwerderadiel
     
     

Stichting ter bevordering ...
 
Gemeente Dongeradeel
     
     

Prins Bernhard Cultuurfonds
 
VSB fonds
     
     

Boomsma
   
     

  Sponsoren

Ook sponsor of donateur worden van Stichting Klooster Claercamp?

Dat is mogelijk.
Uw gift is zeer welkom!

Maak uw gift over t.n.v.
Stichting klooster Claercamp
te Rinsumageest

IBAN Rabobankrek.nr.
NL78 RABO 0142 6353 08
BIC RABONL2U

ANBI website


De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling (goed doel).

Voor de Belastingdienst zijn giften aan een goed doel aftrekbaar wanneer u meer dan één procent ( 1% ) van uw inkomen weggeeft. Voorwaarde is wel dat het betreffende goede doel een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is.

         
Home Nederlands Home Polski Home Historie Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Home Deutsch Home English Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Historie Home Polnisch English Deutsch Home