Nieuws 2018

Facebook (nieuw)


Claercamppad

Zoutkamp - Dokkum - Rinsumageast (Claercamp) - Hegebeintum - St. JacobiparochieRoutebeschrijving

Gebruikte afkortingen:

linksaf = LA
rechtsaf = RA
rechtdoor = RD,
ri=richting
to=tegenover
fietsknooppunt = Fkp
wandelknooppunt = Wkp
HCR = hotel/café/restaurant


1. Zoutkamp
Start bij Restaurant ZK86 (overdracht Bourdon).
Loop om het restaurant heen en ga LA de brug over.
Volg na de brug het voet/fietspad en ga na ca. 1 km. rechts omhoog ri Dokkumer Nieuwe Zijlen (Hooge Zuidwal). RD, langs Proefboerderij en volg verder steeds de fietsroutebordjes ri Dokkumer Nieuwe Zijlen. LA bij bordje ‘Uitkijktoren Babbelaar’ en wat verder weer LA. Ga tussen de wallen door en bij de weg RA. Na 3 km RD (Slikweg) en bij Centrum Natuurlijk Kollumerwaard LA (Slenkpad). Aan het einde fietspad, bij Fkp 85 weg oversteken ri Engwierum en RA Dokkumer Nieuwe Zijlen.

2. Dokkumer Nieuwe Zijlen
Na de brug, restaurant De Pater en de sluis LA trappetje af.
Ga verder over het Jaaghpaad met het Dokkumer Grootdiep aan je linkerhand.
Langs de brug bij Engwierum en bij de volgende brug RA ri Ee (Stienfeksterwei). Langs de E.H. kerk en in de bocht LA klein straatje (Lytse Loane). Aan het eind RA, ga ¾ rond de kerk, RA (Keareweare), Ra (Achterwei) en LA (Skieppereed). Bij 2e boerderij Wkp33 LA oprit op, dijkje over en weer bij Dokkumer Grootdiep RA.
In de verte komt de schoorsteen van de oude steenfabriek in zicht. Ga rechts langs het hek rondom het terrein heen, blijf op het fietspad ri Dokkum en ga verder langs het water tot einde Jaaghpaad. Steek de weg over bij Fkp 11 en ga LA fietspad ri Dokkum tot einde fietspad bij de camping net voor Dokkum.

3. Dokkum
De Markt: Ga door het viaduct, steek de weg over en verder over fietspad. Houd water aan linkerhand, langs sportpark en ga over de Halvemaanspoortbrug Dokkum in. Houd bij de Y-splitsing links aan, blijf langs het water (Diepswal). Je passeert Museum Dokkum (Het Admiraliteitshuis, ook voor Toeristische Info). Hier kun je tevens de expositie over Klooster Claercamp bekijken. Voor openingstijden zie www.museumdokkum.nl
Ga RA vóór HCR De Posthoorn (Kleine Breedstraat). Kruis de Lange Oosterstraat, je komt bij de Waag. Passeer de Waag aan de linkerkant en loop verder over de Grote Breedstraat (brede winkelstraat).
Aan het eind LA (Boterstraat), die komt uit op de Markt met de IJsfontein en links de Grote of Sint Martinuskerk.

Bonifatiuskapel:
Ga langs de kerk, houd links aan en ga RD (Hoogstraat), passeer de RK St. Bonifatiuskerk. Ga ná de brug (De Zijl, vroegere zeesluis en keerpunt van de 11-Stedentocht) LA (De Dijk) en vlak daarna RA (Doorbraak) en dan RD (Keppelstraat). Kruis het Zuiderbolwerk, ga over de Woudpoortsbrug en loop RD (Woudweg). LA (Bronlaan) langs standbeeld van Bonifatius bij de bron en de Bonifatiuskapel.

4. Dokkum - Rinsumageest (Claercamp)
Dokkumer Ee:
Terug naar de Woudweg, oversteken en RA, Woudpoortsbrug over en meteen LA (Zuiderbolwerk). Na tweede molen over ijzeren brugje, LA over houten brug en links langs parkeerterrein. Passeer fietsbrug, RD langs het water van de Dokkumer Ee (Voorstreek), passeer brug bij rotonde en verder RD (Voorstreek). LA via bedrijventerrein Betterwird, LA (Hendoweg). Aan het eind RA (nieuw deel bedrijventerrein), 1e weg LA (langs de kop van het kanaal) die gaat over in fietspad, je komt weer bij de Ee, RA.

Klooster Claercamp:
Volg fietspad met de Ee aan linkerhand. Na ca. 3,5 km einde fietspad, LA en even verder LA brug over (Trekwei) ri Rinsumageest. RA (Klaarkampsterwei) en bij huisnr. 6 is de B&B Claercamp. Naast de weg een grote zwerfkei als gedenksteen voor het klooster Claercamp met de lijfspreuk van de Cisterciënzers: ‘Terar dum prosim’ (Ik moge verteren als ik maar nuttig ben). Het gehele terrein is Rijksmonument.

5. Rinsumageast - Sibrandahûs - Jannum - Hegebeintum
Terug naar de Trekwei en LA. (extra: niet LA maar RD (Burdaarderstrjitwei), 400 m verder ligt rechts het kerkje Kloosterkapel Sijbrandahuis. Terug naar de Trekwei en RA).
De brug over en meteen LA weggetje langs de Ee ri Burdaard. Iets verder LA (Iedyk), we verlaten de Ie, na bijna 2 km RA (Janumerweg) ri Reitsum. Na 100 m links de terp van Jannum met Kerkmuseum. Meteen na naambord Reitsum links aanhouden (Grienereed), aan het eind LA tot in het hart van het dorp.
RA (Harstaweg) ri Ferwert, langs de kerk en na ca. 2 km RA naar de Harsta Hoeve. Volg het pad LA voor de hoeve langs en aan het eind LA naar de terp Hegebeintum met Bezoekerscentrum.

6. Hegebeintum - Ferwert (Klooster Foswert)
Vanaf Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum na parkeerplaats LA en de terp omhoog naar kerk. Voorbij kerk LA (Bakkersreed) einde pad RA en direct weer LA (Mr. Boelenslaan). Aan het eind RA en over de brug RD naar Ferwert (Hegebeintumerdyk). RD dorp in en na Bedrijf Wifo-Anema LA karrespoor volgen, met de bocht mee naar rechts. Einde pad bij huisnr.23 LA (Kleasterwei). RD tot buiten bebouwde kom, to. Gemeentewerf RA fietspad ri Fkp 9. Volg fietspad, bij kruising RD en even verder links de oprit met Homeijepalen (met kruis en anker). De twee boerderijen omzoomd met een grote vierhoekige bomensingel staan op de vermoedelijke plek van het voormalig klooster Foswert bij Marrum-Ferwert.

7. Ferwert - Hallum
Loop terug en op kruispunt bij Fkp 9 LA (Herjuwsmawei), ga langs Fkp 72 en bij Fkp 81 RA (Jouwsmabuorren) en volg de weg tot in het dorp Hallum. RD over kruising (De Trânse), daarna RA (Rondweg) langs monument Jan Schaap en ’t Heechhiem tot Grote Streek. Hier LA omhoog en vóór de kerk weer LA (Kerkpad), op de hoek oud schoolgebouw It Noegjend Sté.
Volg het Kerkpad in Hallum tot aan Hegebuorren, LA en aan eind RA (Langebuorren) (op nr. 25 B&B ‘Bij de Buurvrouw’). Na bloemenzaak Hofshoecke LA (Mounebuorren) tot het borstbeeld van pastoor ‘Freark fan Hallum’ bij de haven. Ga terug naar kruispunt Fkp 5 LA (Doniaweg) en kruis de provinciale weg via linker voet/fietspad.

8. Hallum - Het Bildt
Klooster Mariëngaarde
Ga RD (Doniaweg) over fietspad aan linker kant. Bij einde fietspad steek de weg over en dan LA de oude Doniaweg. Op volgende hoek is het woonhuis Hallumerhoek 61 deels met oude kloostermoppen gebouwd. Ga RD op kruispunt en achter trafohuisje dammetje over, RA. Dan LA (Mariëngaarderweg) tot links van de weg een infobord over de Santiago pelgrimsroute Jabikspaad naast de oprit. Halverwege de oprit van boerderij Mariëngaarde staat een klein herinneringsmonument met aan de achterzijde een kastje met pelgrimsstempel. Hier loopt ook de Santiago pelgrimsroute Jabikspaad (zie infobord ter plekke).

Het Bildt:
Ga terug naar de weg, LA en dan RA (Monnikebildtslaan). Aan het eind RA ri Hallum (Vijfhuisterdijk). In de bocht LA ri Nieuwe Bildtzijl (nog steeds Vijfhuisterdijk). Vóór de bocht RD over grasdijk naar de zeedijk. LA onderlangs de dijk naar het te bezoeken Kweldercentrum Noarderleech. Weer terug naar de dijk en naar boven: uitzicht op de kwelder Noarderleech/ Noord-Friesland Buitendijks, rechts ligt het te bezoeken nieuwe gemaal in de dijk. Vanaf Kweldercentrum LA langs Fkp 71 en FKP 60 -of bovenop de dijk- naar Zwarte Haan.

9. Zwarte Haan - St. Jacobiparochie
Van Zwarte Haan Fkp 60 via fietspad ’t Kaatsgat to nr. 424 over het bruggetje en langs het water naar Camping ’t Kaatsgat en bij Fkp 58 RA (Oudebildtdijk).
De huisnummers links van de weg zijn niet opeenvolgend maar worden oneven genummerd ter hoogte van de even nummers rechts van de weg.
Na bord Westhoek bij Fkp 20 LA, brugje over schelpenpad (’t Sandpad), om boomgaarden heen. Bij T-splitsing LA tot van Saksenstraat, Sint Jacobiparochie.
RA naar de Groate Kerk: eindpunt

Museum Klooster Claercamp
Klaarkampsterwei 6, Rinsumageast


  Routefoto's


Gedenksteen klooster Claercamp bij de Klaarkampsterwei 6 in Rinsumageast.
         
Home Nederlands Home Polski Home Historie Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Home Deutsch Home English Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Historie Home Polnisch English Deutsch Home